Med Venlig hilsen

Lene Nødskou

TLF.:21484818

D.10/10-2020

Indkaldelse til generalforsamling i Twostep Linedancers

Grundet covid 19 forsamlingstal og kvadratmeter forgår det,

Sæby Gershøj skole multihallen.

Hornherredsvej 446.

Fredag d. 30/10-2020 kl. 17.

 

 

 

Efter generalforsamlingen er der fredagsdans, hvor vi starter med at spise den medbragte mad, så mød talstærkt op og få en hyggelig aften.

Da der ikke er nogle faciliteter, så medbring venligst selv kaffe/te og service til eget forbrug.

Tilmelding senest i uge 44, det koster 25 kr. at deltage.

 

 

Dagsorden:

 

 1. Valg af dirigent og referent.
 2. Valg af stemmetæller.
 3. Fremlægning af formandens beretning til godkendelse.
 4. Fremlægning af revideret regnskab, til godkendelse.
 5. Fastsættelse af kontingent for den kommende sæson.
 6. Indkomne forslag. Skal være bestyrelsen i hænde to uger før. Skriftligt.
 7. Præsentation af års hjulet.
 8. Valg af 3 bestyrelsesmedlemmer.

Lene Nødskou modtager genvalg.

Jannie Elager-Jensen modtager ikke genvalg, ikke medlem mere.

Pia Mikkelsen modtager ikke genvalg, ikke medlem mere.

 1. Valg af 2 suppleanter til bestyrelsen.

Anne Kruse modtager genvalg.

Henny Lindhardt modtager genvalg, Henny er midlertidig indtrådt i

bestyrelsen.

 1. Valg af 2 revisorer og 1 revisorsuppleant
 2. Valg til festudvalget.
 3. Eventuelt.

 

Venligst

Formand

Lene Nødskou

Regnskabet: 20190/02020 se Her