Priserne for næste sæson bliver som følger:

Børn og unge til og med 14 år Voksne fra 15 år
Kontingent                        A 125,00 kr. 125,00 kr.
+ Danseafgift: + +
1 hold                         B 475,00 kr.+ Kontingent 125,00 = 600,00 kr. 675,00 kr. + Kontingent 125,00 = 800,00 kr.
2 hold                         C 600,00 kr. + Kontingent 125,00 = 725,00 kr. 975,00 kr. + Kontingent 125,00 = 1100,00 kr.
Oldies                         D 400,00 kr. + Kontingent 125,00 = 525,00 kr.
1 hold + oldies            F 925.00 kr. + Kontingent 125,00 = 1050,00 kr.
2 hold + oldies            G 1225,00 kr. + Kontingent 125,00 = 1350,00 kr.
Kravlegårds hold 30,00 kr. pr. gang 30,00 kr. pr. gang
Hvis du betaler med MobilePay, brug bogstaverne som beskreve, sammen med dit navn. eks. G for 2 hold+oldies

Betaling ved deltagelse i kravlegård skal falde samme dag til instruktøren.

Fuldt beløb betales senest 01/10-23

Deles betalingen i to, betales disse senest 01/10-23 og 01/01-24, og

dette skal aftales med kasseren.

Kontonummer:
Spar Nord: Reg. Nr. 9011 Kontonr. 4584 462 480

eller MobilePay nr.:428051

Tilmeldning/kontakt:
Tilmelding og info på tlf. 29 70 04 34 eller kasserer@twostep-linedancers.dk